07 Sorteeralgoritmes

Waar gaat activiteit 7 over?

Sorteeralgoritmes

Computers zijn veel tijd kwijt met het sorteren van dingen, dus hebben computerdeskundigen snelle methodes bedacht om dit te doen. Sommige langzamere methodes, zoals invoegsorteren, selectie sorteren of bubbelsorteren kunnen handig zijn in speciale situaties, maar de snelste methodes, zoals snelsorteren worden in vrijwel alle gevallen gebruikt. Snelsorteren gebruikt een concept dat “recursie” heet. Dat betekent dat je een lijst blijft delen in kleinere stukken en bij ieder deel dezelfde sorteertechniek gebruikt. Deze specifieke benadering heet “verdeel en heers”. De lijst wordt maar in stukken ‘verdeeld’ totdat deze ‘beheerst’ kan worden. Bij het snelsorteren worden de lijsten verdeeld tot ze maar een item bevatten. En het is niet moeilijk om 1 item in volgorde te plaatsen. Dit klinkt misschien erg onpraktisch, maar in de praktijk is dit veel en veel sneller dan alle andere methodes.

Lesje 7 is geschikt voor leeftijd: 8 jaar en ouder

Download lesje 7 Lichtste en zwaarste – Sorteer algoritmes