08 Sorteernetwerken

Waar gaat activiteit 8 over?
Snel, Sneller, Snelst – Sorteernetwerken

Omdat we computers steeds meer gebruiken voor steeds meer informatie willen we graag dat zij de informatie zo snel als mogelijk verwerken.

Een manier om de computer het probleem zo snel mogelijk te laten oplossen is het gebruiken van zo min mogelijk stappen (zoals in de activiteiten 6 en 7).

Een andere manier om sneller tot resultaat te komen, bereik je door meerdere computers gelijktijdig in te zetten die tegelijkertijd aan verschillende delen van het probleem werken. Zo heeft het sorteernetwerk uit deze activiteit voor zes getallen, twaalf cirkels nodig waarin getallen met elkaar worden vergeleken. Omdat er soms wel drie van die vergelijkingen gelijktijdig plaats vinden had het netwerk slechts de tijd van vijf vergelijkingsacties nodig. Hiermee is dit netwerk meer dan tweemaal zo snel als een systeem dat maar één vergelijking tegelijkertijd kan doen.

Niet alle taken kunnen sneller gemaakt worden door het parallel inzetten van computers. Het graven van een sloot van 10 meter lang gaat makkelijker (en sneller) met meer mensen, terwijl het graven van een kuil van 10 meter diep veel minder kan profiteren van vele handen: je kunt niet alvast aan de tweede meter beginnen terwijl de eerste meter nog niet klaar is. Computerdeskundigen onderzoeken tot op de dag van vandaag manieren om problemen handig op te delen zodat er geprofiteerd kan worden van gelijktijdig werkende (parallel) computers.

Geschikt voor leeftijd: 7 jaar en ouder

Download lesje 8: Snel, sneller, snelst – Sorteer Netwerken