14 Dominerende verzamelingen

Activiteit 14 – Toeristen stad

Dominerende verzamelingen

Samenvatting

Veel situaties uit het dagelijks leven kunnen weergegeven worden in de vorm van een
netwerk of ‘graaf’, zoals gebruikt bij de kleuropdracht van activiteit 13. Het weergeven
van netwerken laat veel mogelijkheden zien voor het ontwikkelen van algoritmes die
praktisch bruikbaar zijn. In deze activiteit willen we een aantal kruispunten, of ‘knopen’
markeren op zo’n manier dat alle andere knopen maximaal een stap verwijderd zijn van
de gemarkeerde knopen. De vraag is, met hoe weinig gemarkeerde knopen kunnen we dit
doen? Dit zal een verrassend moeilijk opdracht blijken.

Curriculum Links

 • Rekenen vanaf groep 5: positie en oriëntatie

Vaardigheden

 • Kaarten
 • Relaties
 • Probleem oplossen
 • Iteratief doel benaderen

Leeftijd

 • 7 jaar en ouder

Materialen

Iedere groep leerlingen heeft nodig:

 • Een kopie van werkblad “ijscowagens”
 • een aantal pionnen, munten of fiches van twee verschillenden kleuren.

De leerkracht heeft nodig

 • Een digitale versie van de oplossing van het werkblad “ijscowagens” voor op het
  digibord of een whiteboard om het op te tekenen.

Download de hele activiteit 14-toeristenstad.pdf