04 Fouten opsporen en herstellen

Activiteit 4

Waar gaat activiteit 4 over?

Stel je voor: je stort € 10 op je bankrekening. De baliemedewerker typt het bedrag in en
stuurt het naar een centrale computer. Maar wat als er iets misgaat en de code voor € 10
verandert in € 1.000? Dat is niet erg als je de klant bent, maar het is natuurlijk wel erg
voor de bank!

Het is belangrijk om fouten op te sporen in verzonden data. Daarom moet een ontvangende computer de data die binnenkomt kunnen controleren op fouten door elektrische verstoring onderweg. Als er een fout ontdekt wordt, kunnen de data soms opnieuw verstuurd worden. In andere gevallen is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld als een disk of band is beschadigd door blootstelling aan magnetische of elektrische straling, door warmte of door fysieke schade. Het wachten wordt wel heel vervelend lang als de data door een fout opnieuw verzonden moeten worden vanaf een ruimtesonde. (Het duurt meer dan een half uur om een radiosignaal te versturen van Jupiter naar de aarde.)
Het is dus belangrijk om fouten in data te kunnen herkennen (foutdetectie) en de originele
data te kunnen herstellen (foutcorrectie).

Bij computers wordt dezelfde techniek als bij het spel “kaarten omkeren” gebruikt. Door
de bits in denkbeeldige rijen en kolommen te zetten, en controlebits aan elke rij en kolom
toe te voegen, kunnen we niet alleen ontdekken dat er een fout is opgetreden, maar ook
waar. Het beschadigde deel is hersteld en daarmee is een foutcorrectie uitgevoerd.
Natuurlijk hebben computers vaak veel complexere foutdetectiesystemen die meerdere
fouten kunnen ontdekken en herstellen. Een groot deel van de harde schijf in een computer is bedoeld voor het herstellen van fouten zodat de computer betrouwbaar werkt, ook als delen van de disk niet goed werken. De systemen die hiervoor gebruikt worden lijken heel sterk op het controleschema.

Geschikt voor leeftijd: 9 jaar en ouder

De hele pdf van activiteit 4 (staat ook in het boek): activiteit04.pdf

De losse werkbladen:

Een echt voorbeeld voor de experts.pdf
Werkblad voor experts: Controleer het boek.pdf