Deel 4-6 te downloaden

Trots dat de delen 4 tot en met 6 nu ook in het Nederlands zijn vertaald. Het boek is hier te downloaden (of op de homepage). De komende tijd zal ik de lesjes nog stuk voor stuk aan de website toevoegen.

Ga aan de slag met, ook voor computers, onmogelijke problemen in deel 4, kryptografie in deel 5 of ga in deel 6 in op het menselijk aspect van het computergebruik, hoe zorg je dat mensen ook nog met deze computer overweg kunnen?

CSunpluggedDEEL_4-6.pdf