Vector tekenen

Volg de aanwijzingen om afbeeldingen te maken door middel van vormen en zo te leren over vector tekeningen.

Er zijn twee belangrijke manieren op de computer om afbeeldingen weer te geven: bitmap afbeeldingen en vector afbeeldingen. Bij bitmap afbeeldingen slaat de computer de kleur op van iedere pixel van de afbeelding. Bij vector afbeeldingen daarentegen slaat de computer instructies op voor hoe de computer  lijnen en/of vormen moet tekenen en in welke volgorde. De afbeelding wordt als een algoritme, een serie van instructies, opgeslagen en dat algoritme tekent iedere keer als je het plaatje opent opnieuw de afbeelding. De puzzel uit deze activiteit laat je een simpele vorm van vector-teken-instructies volgen om een afbeelding te maken.

Teken de afbeeldingen op het raster dat hieronder te downloaden is – of knip de vormen uit en plak ze op. Je kan de klas versieren door ze uiteindelijk allemaal aan elkaar te plakken als een slinger.

Leer over:vectorchristmastree

 • algoritmes
 • weergeven van afbeeldingen
 • vector tekenen
 • data weergave
 • computationeel denken
 • coordinaten
 • wiskundig schalen

En voor de jongere kinderen:

 • getallen
 • tellen
 • kleur

Past in curriculum:

 • computing
 • IT
 • rekenen
 • kunst

Instructies: Teken in vectoren puzzels

De volgende vector-teken-instructies tekenen bijvoorbeeld de afbeelding van de kerstboom hierboven. Het kan makkelijker zijn om eerst het selectiekader en dan de contouren van de verschillende vormen (de instructies) licht te tekenen voor de leerlingen gaan inkleuren. Gebruik sterke kleuren (stiften bijvoorbeeld) om de vormen die over andere vormen heen gaan te tekenen. Denk eraan dat de volgorde van de instructies er toe doet. Als je eerst de cirkels tekent worden ze later door de driehoeken bedekt.

KerstBoom

 1. Rechthoek Bruin GROOTTE (4,4) OP (4,0)
 2. Driehoek Groen GROOTTE (12, 4) OP (0,4)
 3. Driehoek Groen GROOTTE (12, 4) OP (0, 6)
 4. Driehoek Groen GROOTTE(12, 4) OP (0, 8)
 5. Driehoek Groen GROOTTE (10, 4) OP (1,10)
 6. Driehoek Groen GROOTTE (8, 4) OP (2, 12)
 7. Driehoek Groen GROOTTE (6, 4) OP (3, 14)
 8. Ster Geel GROOTTE (3,3) OP (4.5, 17)
 9. Cirkel Rood GROOTTE (1,1) OP (0,5)
 10. Cirkel Rood GROOTTE (1,1) OP (3,9)
 11. Cirkel Rood GROOTTE (1,1) OP (4,6)
 12. Cirkel Rood GROOTTE (1,1) OP (6,10)
 13. Cirkel Rood GROOTTE (1,1) OP (11,5)
 14. Cirkel Rood GROOTTE (1,1) OP (7,12)
 15. Cirkel Rood GROOTTE (1,1) OP (4,14)
 16. Cirkel Blauw GROOTTE (1,1) OP (3,4)
 17. Cirkel Blauw GROOTTE (1,1) OP (6,5)
 18. Cirkel Blauw GROOTTE (1,1) OP (0,7)
 19. Cirkel Blauw GROOTTE (1,1) OP (7,8)
 20. Cirkel Blauw GROOTTE (1,1) OP (10,7)
 21. Cirkel Blauw GROOTTE (1,1) OP (9,10)
 22. Cirkel Blauw GROOTTE (1,1) OP (4,11)
 23. Cirkel Blauw GROOTTE (1,1) OP (7,15)
 24. Cirkel Blauw GROOTTE (1,1) OP (5,16)

Het selectiekader (bounding box in het Engels) van een vorm is het kleinste rechthoek waar de vorm in past. De grootte van iedere vorm is weergegeven door het selectiekader. De positie van de vorm is linksonder van zijn selectiekader. De driehoeken in deze puzzel zijn allemaal gelijkbenige driehoeken met de basis aan de onderkant. De grootte is weergegeven als (breedte, hoogte). De posities zijn gegeven als (x,y).

Als je eenmaal de instructies hebt zoals hierboven dan kan je ze een naam geven (hier KerstBoom) en opslaan en deze instructies weer hergebruiken in andere misschien meer ingewikkelde tekeningen. Deze vorm van abstractie is een belangrijke mogelijkheid van vector tekeningen. Je kan nieuwe afbeeldingen laten tekenen door middel van decompositie, de afbeelding in stukjes breken in verschillende componenten. Je kan bijvoorbeeld nu makkelijk instructies maken voor een onversierde boom en vervolgens deze instructies voor verschillende bomen gebruiken met verschillende versiering.

Schalen

Deze puzzels laten een toepassing zien van wiskundig schalen. Een van de voordelen van vector afbeeldingen is dat je kleinere of grotere versies van de afbeelding kan maken zonder detail te verliezen. Als je eenmaal een tekening hebt gemaakt kan je deze twee keer zo groot maken door alle vector-afbeelding-instructies met twee te vermenigvuldigen. Om een vector tekening te schalen (grotere of kleinere versie te maken), vermenigvuldig je simpel alle instructies met een schaalfactor. Om de afbeelding twee keer zo groot te maken vermenigvuldig je alle getallen uit de instructie met twee en om hem drie keer zo groot te maken vermenigvuldig je met drie.

Werkbladen: Vector Teken Puzzels

Hier zijn de Vector Teken Puzzel bladen en oplossingen die je kan downloaden.

Dit is een vertaalde activiteit van cs4fn (Computer Science for Fun) en staat niet in de CSunplugged boeken. Het origineel is te vinden op https://teachinglondoncomputing.org/vector-drawing-puzzles/